Skip to content

KVSPSAADVJobPSPLine#

Extends #6003a6752260430c914566701a1cf8e3#KVSPSAJobPSPLine

Fields#

Name Type Note
KVSPSAADVAdvance Chain No. Integer
KVSPSAADVAdv. Chain Descr. Text[100] FlowField
KVSPSAADVSales Req. Adv. (LCY) Decimal FlowField
KVSPSAADVSales Paid Adv. (LCY) Decimal FlowField
KVSPSAADVS. Cl.inv. Adv. (LCY) Decimal FlowField
KVSPSAADVP. Req. Adv. (LCY) Decimal FlowField
KVSPSAADVP. Paid Adv. (LCY) Decimal FlowField
KVSPSAADVP. Cl.inv. Adv. (LCY) Decimal FlowField